Verk under arbeid/levert 2017:

kimen  - opera for 4-5 solistar, styrkeorkester og kor over romanen Kimen av Tarjei Vesaas. Under arbeid.

Morgen! for sopran, kontratenor og piano. Bestilt av «Den moderne romantiker»: Liv Oddveig Midtmageli, sopran, og Morten Grove Frandsen, kontratenor. Tekst: John Henry Mackay. Under arbeid.

 

Oppdatert 1.1.2017

Magnar Åm