http://www.magnaram.com/vandrande himmel.html 

vandrande himmel

(folketone frå ingen stad)

 for altstemme, 2 fiolinar, 2 bratsjar og 2 celli

 

 

Vere tilgjevinga

Vil vere augo som ser deg slik du er

bortanfor sansane og tida

at du er vandrande himmel

 

Ingen fordringar

ingen løynde krav vil eg møte deg med

Berre sende deg ei stille takk i mi sjel

at du er

 

Var du som ein fugl i ein glimt forbi

eller sat du i ro på handa mi

Sto me fast ei tid

eller gav me kvarandre fri

 

så var det deg eg trong

for sjølv å modnast

gradvis å vakne

vere i ande og ljos

gradvis bli heilare

gradvis bli menneske

og for å skjøne at det eg ser i deg og alle

er det eg slepper fram

 

Så ser eg i deg då

Skaparens andlet

 

Slik blir du både vegen, sanninga og livet for meg

Det eg ser er berre...

(Djupast veit eg:

Me er alle)

...vandrande himmel