Magnar Åm: Verkliste (norsk versjon) Tilbake til heimesida
Er verket utgitt på forlag, står forlagsadressa der. Elles er notar og lydfiler tilgjengeleg hos Nasjonalbiblioteket

Solo
Duo
Trio
Kvartett

Kvintett
Sekstett
Septett

Oktett

Orkester
Solist og orkester

Kor og orkester
Kor og kammerensemble
Kor og orgel/piano/harpe

Kor a cappella
Korps, brass

Korps, janitsjar

Multimedia
Musikkdramatikk
Elektro-akustisk
Installasjonar

Nedlastbare lydfiler

Diskografi (m. korte lydeksempel)

 

 Solo

Accordeon:
ved bredden av det evige sekund (1995) 10'

ein pust
(2016) 10'

til elden (2015) 6'

i oss (2015) 10'

Cello:
gjenklang av det som skal kome (2007) 10'40”

Gitar:
som eit blad på elva (1983) 10'

Harpe:
gjætarsong (kinesisk folketone, arr.) (1997) 5'
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

 kjærleikssong over enga (kinesisk folketone, arr.) (1997) 5'
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

 dette blanke no (2004)
-for harpe solo ( harpe og el-harpe)

Kontrabass:
svevande djupner (1986) 10'

Orgel:

Dagen viker og går bort
-Studie for orgel over ein salmetone frå Luster (1976) 10'
- Norsk Musikkforlag

orgelmesse (2008)

unio mystica (1998) 28'
-bak eit menneskes einsemd 10'25"
-bak stormane 8'
-Kristi gjennomlysing 9'10"

 

5 paradoks (1999) 13'20"
- 3 = meir enn 3 4'
- milliardar = 1 1'50"
- stillstand = rørsle 2'
- nedanfrå = ovanfrå 2'30"
- slutt = start 3'

 århundra samanfuga (2002) 15'

Piano:

enno (1985) 6'30"
- Ev. lesen tekst: Liv Holtskog
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

 farvel, grenser (1980) 4'30"

lydar i løynd - 7 små dikt for piano (1970) 7'30"

Song:

fuglane (e-c3) (1971) 6'
-Tekst: Tor Jonsson

Trombone:

verdsmedvitet (2011) 4'30


Violin:
sårt hardt, sårt mjukt (2000) 15'

 

 

 Duo

Accordeon:
ved bredden av det evige sekund (1995) 10'

Barokkfiolin og hammarklaver:
lett leikande (1994) 10'

Fiolin og cello:
pas de deux (1984) 6'

Fløyte og harpe:
enno (1985) 6'30"
- Ev. lesen tekst: Liv Holtskog
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

Kontrabass og lydband:

air…
- av ande er du komen, til ande skal du bli -
(1987) 9'40"

Song (sopran og baryton):

fuglane (A-d3) (1971) 6'
-Tekst: Tor Jonsson

Song (sopran) og harpe:

det var mjukt (2007) 4'09”
- Tekst: Clark Moustakas, omsetting: Magnar Åm
  Cantando Musikkforlag

Song og piano:

foldast ut (1994) 8'
- Tekst: Magnar Åm

fykande frø (1972) 4'
-Tekst: Olav Åm
- Norsk Musikkforlag

 vesle Magni (1971) 4'
-Tekst: Sven Moren
- Norsk Musikkforlag

 Syngande dansarar (ho og han):
ope spørsmål (1986) 8'10"

Trompet og horn + fjellekko og ev. opplesar:
glimtar av ein famn (1994) 15'
- Tekst: Magnar Åm

Kvedar( sopran) og orgel:
overgjevingsliturgi (2002) 25'
-Tekst: Magnar Åm

Fagott og piano:
einsam/ omfamna ( 2003) 28'
-for solo fagott og orkester , versjon for fagott og piano

Fiolin og gitar:
hugse: kva me kom frå at me når som helst kan bryte opp igjen og vere det (2005) 16'

 

Trio

Accordeon:

ved bredden av det evige sekund (1995) 10'

Fiolin, cello og piano:

Fritonale samtalar (1986) 25'
- om å vere ulike
- og endå fødde av same uhandgripelege stoff
- : kjærleik

or glasbrot og skotstein (1997) 19'30"

mellom speglar (1995) 15'
- ellen
- sølve
- vebjørn

Fiolin, horn og piano + opplesar:
forvarsel (1983/89) 6'30"
- Tekst: Liv Holtskog

konkylie (1984) 10'30"
- Tekst: Liv Holtskog

Fløyte, gitar og cello:
Sonate (1976) 14'

Fløyte, klarinett og horn / klarinett, kornett og euphonium:
Intermezzo (1976) 4'

Fløyte, hardingfele og cello (eller horn eller bassklarinett):
ditt avtrykk i tida (2010) 10'

Hardingfele, cello og piano:
men midt i kvervelen (1998) 10'

Harpe, gitar og cembalo:
Dans (1977) 17'

Sopran, klarinett og bassklarinett:
menneskebarn (2007) 14'
- Tekst: Magnar Åm

 

Kvartett

Accordeon:
ved bredden av det evige sekund (1995) 10'

Fløyte, horn, violin, cello og piano + ev. amatørstrykeorkester:
lyset i bringa di (1994) 11'10"

Klarinett, violin, cello og piano:
såre enkelt (2012) 18'

Strykekvartett:
Fire norske tonar (1975) 7'
To satsar for strykekvartett (1970)
sølvtråden (1995) 21'30"
her, i oppstoda (2001) 26'40" eller til dømes fleire timar
- med resitasjon av bibeltekstar
strykekvartett 3 (2009) 24'50"
er også me borne (2011) 9'48"


Trompetar:
ei lita påminning berre (1984) 4'
summen (1990) 4'

 

Kvintett

Bratsj, 2 celli, slagverk og piano:
syng, smerte (1979) 9'

2 trompetar, 2 tromboner og euphonium/tuba:
Koralstudie over salmen "Jeg ser Dig, O Guds lam"

Kvinneleg kvedar(S), fløyter (grande, piccolo, seljefløyte), fiolin, 20-strengs krokharpe (spelt av fiolinisten), cello, flygel (preparert og perkusjon (spelt vekselvis av alle):
dan talande harpo (2001) 34'
Tekst etter Andres Lavik, Vaksdal

 

Sekstett

Båtmotor og båtfløyte, accordeon, piano, trompet, 2 perkusjonistar:
berast fram (2016) 5’

Song (sopran), fløyte, klarinett, gitar, fiolin og kontrabass:
sandkorn søker musling (1987) 5'36"

Song, gitar, 2 fiolinar, bratsj og cello:
Alf Hambe-viser (1983)

 

Septett

Song (alt), 2 fiolinar, 2 bratsjar og 2 celli:
vandrande himmel (1998) 14'
- Tekst: Magnar Åm

Song (sopran), fløyte, klarinett, fiolin, cello, slagverk og piano:
fjøra som vart til tusen tonar (1987) 10'

fritt fram (1987) 10'

 

 Oktett

Klarinett, fagott, horn, 2 fiolinar, bratsj, cello og kontrabass:
Oktett - in nude (1977) 10'

Sopran, nyckelharpe, hardingfele, viola da gamba,3 fiolinar og perkusjon:
eit skaparens spor (2008) 10'

 Større kammerensemble

2 oboar, 2 klarinettar, 2 fagottar, 2 horn og kontrabass:
den første venleiken
(2012) 21’22’’
I – som foreinar mi djupaste uro
II – med min sælaste dans
III – og lyfter meg inn i ei tidlaus forståing

4 folkemusikarar (song, song, song/fele, fele) og strykesekstett (222):
heimanfrå (2013) 24'

 

Orkester

det er 'kje snøen som fell, det er me som stig (2006) 16'
(tildelt pris for beste samtidsverk 2006 under young.euro.classics-festivalen i Berlin. Sjå www.yecl.de)

kom til ro, mitt hjarte (1995) 23'50"

lyfter me som ein (1988) 7'

min klode, mi sjel (ein symfoni) (1982) 26'30"
- alt skrik
- general Eg
- men eitt har enno ikkje fått namn
(+ sopransolo)
- Tekst: Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag

 og let båten gli stille ut (1989) 9'30"
(+ innleiande resitasjon)
- Tekst: Magnar Åm

spegle det (1988) 10'

studie over ein salmetone frå Luster (1977) 10'
- Strykeorkester
- Norsk Musikkforlag

tidlaus energi (1991) 7'30"

tvers gjennom alt dette (1985) 20'30"

undringa og underet (1996) 19'
(+ lydband)

 

Solo accordeon og orkester

krepsens omvending (2010) 25'

ein pust til elden i oss (2016) 25'

 

Solo alt og strykesekstett (222)/strykeorkester

vandrande himmel (1998) 14'
- Tekst: Magnar Åm
  Cantando Musikkforlag

Solo bratsj og strykekvartett/strykeorkester

inngang, nærvær, utgang (2013) 27’
I – den glade forventninga til tida,
II – gleda ved stundom å meistre den,
III – meir og meir skjøne den, og så, kanskje litt heilare, å ta farvel med den igjen
 

Solo fagott og orkester

einsam/ omfamna (2003) 28' 

Solo hardingfele og orkester (strykeorkester)

motstraum (2007) 13'

Solo harpe og orkester (strykeorkester)

gratia (1994) 10'

Solo harpe (med el-harpe), kor (SA) og opplesar

dette blanke no (2004) 21’
- Tekst: Magnar Åm
  Cantando Musikkforlag

Solo harpe (med el-harpe), strykesekstett (222) og opplesar (valfritt)

vere meininga (1999/2005) 31’43”
- Tekst: Magnar Åm
  Cantando Musikkforlag

Solo Konghou (kinesisk harpe), strykesekstett (222) og opplesar (valfritt)

vere meininga (1999) 31'43"
- Tekst: Magnar Åm
  Cantando Musikkforlag

Solo kontrabass og orkester

på glytt (1981) 17'

Solo ungdomssopran og orkester

min klode, mi sjel (ein symfoni) (1982) 26'30"
(sopran solo i 3. sats)
- Tekst: Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag

Solo violin og orkester

stalagmittid (2004) 25' 

Solo horn og blåseorkester

grader av nærleik (2010) 31’24"

 Kor og orkester

bøn (1972) 8'
- (SATB + Sopran-solo)
- Tekst: Magnar Åm

God’s I’s/Guds augnesteinar (opera/oratorium/ballett) (2007) 74'
- 2 S-soli, 2 A-soli, T-solo, 2 Bar-soli, B-solo, kor SATB, kor SA, obo (eng. horn), klar (bass-kl), fag (k-fag), perc, strykarar (min. 33222)
- Tekst: Neale Donald Walsch og Magnar Åm

og livet (eit oratorium) (1990) 60'
- (SATB + SA + Tenor-solo)
- Tekst: Bibelen og Carl Fr. Engelstad

 punkt null (versjon A) (1978/83) 26'30"
- (SATB + SA + Sopran-solo)
- Tekst: Magnar Åm

 transparens og menneskeverd (2014) frå 20’ til ein dag, eller ei levetid…
- (SATB + Sopran-solo)
- Tilrettelagt for musikalsk utnytting av eit heilt rådhus eller kulturhus

 

 

 Kor og kammerensemble

Burfugls draum (1982) 20'
- (SATB, vln, 2 perc, pf, ev. slides)
- Tekst: Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag

 du er elska (1997) 15'
- (SA, Sopran-solo, hp, 2 hn)
- Tekst: Magnar Åm
- pizzicato Verlag Helvetia

 eit nyfødd barn (1988) 15'
- (SATB, fl, perc, mar, hp)
- Tekst: Liv Holtskog
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

eolisk (1996) 4'35"
- (SATB, Alt-solo, el-git, perc, pf, el-bs)
- Tekst: Magnar Åm

Er det slik mellom menneska òg? (1992) 10'
- (SATB, Alt-solo, fl, synth, pf, perc)
- Tekst: Magnar Åm

God’s I’s/Guds augnesteinar (opera/oratorium/ballett) (2007) 74'
- 2 S-soli, 2 A-soli, T-solo, 2 Bar-soli, B-solo, kor SATB, kor SA, obo (eng. horn), klar (bass-kl), fag (k-fag), perc, strykarar (min. 33222)
- Tekst: Neale Donald Walsch og Magnar Åm

Koralstudie over salmen "Hvor er det godt å lande" (1978) 2'10"
- (SATB, 2 cnt, hn(a), hn(t), org, forsamling)
- Tekst: Hans A. Brorson

Koralstudie over salmen "Jesus, det eneste" (1978) 3'20"
- (SATB, Sopran-solo, 2 tpt, 2 tbn, org, forsaml.)
- Tekst: Ole T Moe. Melodi: Clara W. Sørlie

og livet (eit oratorium) (1990) 60'
- (SATB, SA, Tenor-solo, Sopran-solo, 2 opplesar, altsax, 3 tpt, 3 perc, 2 vln, 2 vla, vcl, cb, org, glock)
- Tekst: Bibelen og Carl Fr. Engelstad

punkt null (versjon B) (1978/83) 26'30"
- (SATB, SA, Sopran-solo, org, ork)
- Tekst: Magnar Åm

utenkjelege Far (1982) 8'
- (SA, Sopran-solo, cl, timp, cb, org)
- Tekst: Bibelen og Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag

 veinje (1981) 10'
- (SATB, SA, TB, 3cl, cl(b), vcl)
- Tekst: Ivar Orvedal

vil denne augneblinken nokon gong sleppe taket? (2013) 18’
Inspirert av animasjonsfilmen PicaDon av Renzo og Sayoko Kinoshita om atombomba over Hiroshima 6. august 1945.
 - (SATB, baryton-solo, alt-solo, lesar, 3 dansarar, harpe, 2 accordion, oud, theremin, mongolsk 2-strengs cello og strupesong, samt opptak av japansk pachinko-spelehall og av amerikansk froskesong.
- Tekst: Jan Erik Vold.
- Koreografi: Einy Åm Sparks.

 ømhetens tre (eit oratorium) (1999) 95'
- (SATB, SATB-soli, 4 celli, resitatør, ev. 2 dansarar)
- Tekst: Utvalde dikt av Gunvor Hofmo og utdrag frå den latinske messa
- Verket er samansett av 39 deler, som godt kan framførast åleine eller i mindre heilskapar
- Cantando Musikkforlag

 

 Kor og orgel eller piano eller cello eller harpe

dette blanke no (2004)
- SA og harpe solo (harpe og el-harpe)
- Tekst: Magnar Åm
- Cantando Musikkforlag

effata (1991) 11'
- (TB, Sopran-solo, org)
- Tekst: Bibelen og Magnar Åm

med lys er skipet lasta (2000)
- (SA eller solo S, piano)
- Tekst: Jan Ove Ulstein
- Cantando Musikkforlag As P.O. Box 8019, N- 4068 Stavanger

nur ein Lächeln lang (2016) 20’
- (SATB og cello)
- Tekst: Rainer Maria Rilke

punkt null (versjon C) (1982) 26'30"
- (SATB, SA, Sopran-solo, org)
- Tekst: Magnar Åm

til me veks ut av oss (1983) 13'30"
- (SATB, SA, Sopran-solo, org)
- Tekst: Liv Holtskog

 

 

Kor a cappella

SA:

Det sit ein liten einsam fugl (1988) 3'
- Tekst: Sven Moren
- Norsk Musikkforlag

issoleie (1983) 2'

To plantar for ljose røyster (1975) 4'

 • Revebjølle
  - Tekst: Johannes Lid
  - Reimers Förlag
 • Hestehov
  - Tekst: Johannes Lid
  - Musikkhuset Forlag

reminisens (1989) 6'40"
- Tekst: Magnar Åm

TB:

Gjev meg jorda (arr.) (1975)
- Tekst: Halvor J. Sandsdalen. Melodi: Ivar Medaas
- Norsk Musikkforlag

 

SATB:

Ave Maria (1997) (+ sopran solo) 6'

bru til bortanfor – kortversjon for 1 kor (2015) 4'
- Walisisk tekst: Mererid Hopwood, norsk nydikting: Magnar Åm

bru til bortanfor – fullversjon for 3 kor (2015) 8'
- Walisisk tekst: Mererid Hopwood

eit under og ei tåre (1987) 5'
- Tekst: Arnold Eidslott

gateidyll (1998) 15'
- Tekst: Magnar Åm

Ka (på Kafuglens venger) (1996) 36'

- 7 motettar over dikt av Liv Holtskog

 • i fritt rom
 • berging
 • seismiske klangar
 • dei raude tranene
 • frå eit indre bilde
 • voggande kvinner
 • til bror min

stille rubin (1992) (+ kvedar) 9'
- Tekst: Magnar Åm

å sjå gjennom (2010) 20'
- Tekst: Magnar Åm

 

 

Korps, brass

kjenner deg på gangen (1988) 5'30"

Marsj nr. 2001-B ("Den Skakke") (1985) 3'16"
Hafabra Music, Louis Martinus, Village/Dorp 84, 3790 Fourons/Voeren, Belgia

visst går det rundt for ein einebærbusk (1994) 10'
- Ev. innleiiande tekst: Magnar Åm

 

Korps, janitsjar

du bak du (2004) 16'

grader av nærleik (2010) 31’24"
Konsert for horn og blåsarar

kjenner deg på gangen (1988) 5'30"

Marsj nr. 2001-B ("Den Skakke") (1985) 3'16"
Hafabra Music, Louis Martinus, Village/Dorp 84, 3790 Fourons/Voeren, Belgia

 nakne tonar (1993) 8'
(+ resitasjon)
- Tekst: Magnar Åm

Rist laus! - litt jazz for janitsjar (1982) 10' 

va bene (2000) 2'44"
Warner/Chappell Music Norway, Postboks 4523 Nydalen, 0404 Oslo

 

 

Multimedia

Burfugls draum (1982) 20'
- (SATB, vln, 2 perc, pf, slides)
- Tekst: Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag

 

 

 Musikkdramatikk

Agamemnon (1981) 14'30"
- (SA, Sopran-solo, 2 cl)
- Tekst: Margarita Mohn

 Du, bli her (1979) 20'/8'
- (vla, vcl)
- Tekst: Cecilie Løveid

God’s I’s/Guds augnesteinar (opera/oratorium/ballett) (2007) 74'
- 2 S-soli, 2 A-soli, T-solo, 2 Bar-soli, B-solo, kor SATB, kor SA, obo (eng. horn), klar (bass-kl), fag (k-fag), perc, strykarar (min. 33222)
- Tekst: Neale Donald Walsch og Magnar Åm

Is-slottet (opera) (2014) 74'
- 2 Mezzosopranar, Sopran/Alt, Baryton, klarinett/bassklarinett, accordion, perkusjon, violin/bratsj, cello.
- Libretto: Jesper Bræstrup Karlsen (etter romanen Isslottet av Tarjei Vesaas)

og livet (eit oratorium) (1990) 60'
- (SATB, SA, Tenor-solo, Sopran-solo, 2 opplesar, altsax, 3 tpt, 3 perc, 2 vln, 2 vla, vcl, cb, org, glock)
- Tekst: Bibelen og Carl Fr. Engelstad

 på en stol (1989) 30'
- (cl, tpt, perc, pf, mime, forsamling)
- Tekst: Torun Lian

 trollsenga (1980) 30'
- (Forteljar, altsax, fl, perc(b))
- Tekst: Islandsk eventyr

 

 

Elektroakustisk

inngang (1998) 11'

kaskader (1998) 5'10"

katedral (1998) 9'

 på ny (1984) 10'

slik vatnet syng (1989) 17'

water music (1984) 18'

ikkjetid, ikkjetyngd (2009) 46'

 

Installasjonar

du er ropt på (2013) - lydsti

her, i oppstoda (svevande) (2005) - opplevingsrom for ein person i gongen
- Video: Torill Haugen (film), Einy Åm (dans).

her, i oppstoda (flytande) (2005) – undervassmusikk for eit flytande publikum

Tonebad (1989) - opplevingsrom for ein person i gongen
- Visuell installasjon: Astri Eidseth Rygh. Tekst: Liv Holtskog. Madrass: Jan Nystad.

voyage (1993) - opplevingsrom for ein person i gongen
- Visuell installasjon: Astri Eidseth Rygh

ikkjetid, ikkjetyngd (2009) 46' – undervassmusikk for eit flytande publikum

 

Diskografi

Couldn,t Hear Nobody Pray (arr.)
- Negro spiritual, Magnar Åm (arr.). Notar utgitt på Cantando Musikkforlag, Stavanger
- Sofienbergkoret, Margrethe Ek (dir.), p. 1996 - LYNOR 9602
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

Dagen viker og går bort
- Kåre Norstoga, orgel. Pro Musica, p 1990 - ACD 4928
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

du er elska
- Ungdomskoret Permoník (Karvina, Tsjekkia), Martina Juríková, sopran, Willy Postma, harpe, Lenka Krahulová og Tomás Prazák, horn, Eva Seinerová, dirigent.
Stylton RS 0548 200
Lydeksempel på mp3-fil: Minutt midt i verket

Eg veit i himmerik ei borg (arr.)
- Bernt Støylen (omsetjing frå tysk), norsk folketone frå Heddal, Magnar Åm (arr.)
- SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor), Per Oddvar Hildre (dir.)
- Kirkelig Kulturverksted/Aschehoug, p. 1992 - FXCD
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

gratia
- Willy Postma, harpe. Kristiansand Kammerorkester, Jan Stigmer, dirigent.
Intim Musik, p 1999 - IMCD 065
Lydeksempel på mp3-fil: Minutt midt i verket 

Han tek ikkje glansen av livet (arr.)
- Trygve Bjerkreim (tekst), Egil Haugen (melodi), Magnar Åm (arr.)
- SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor), Per Oddvar Hildre (dir.)
- Kirkelig Kulturverksted/Aschehoug, p. 1992 - FXCD
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

issoleie
- NRK's jentekor, Ingunn Bjorland, dirigent. Fablos, - FABL LP 7

lyset i bringa di
- MiN-ensemblet. Euridice turn left, p 2000 - EUCD 012
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

Marsj nr. 2001-B ("Den Skakke")
- Stavanger Brass Band, Arvid Anthun, dirigent. Doyen, p. 1996 - DOY CD 059
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

 Oktett - in nude
- BIT 20, Ingar Bergby, dirigent. Aurora, p. 1995 - ACD 4984
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

 punkt null
- Trondheim Symfoniorkester, Trondheim Kammerkor, Byåsen Pikekor, Hege Monica Eskedal, sopran, Ole Kristian Ruud, dirigent. Norwegian Music Productions, p. 1989 - ACD 4914
Lydeksempel på mp3-filer: Minutt midt i sats I, Første min. av s. II, Første min. av s. III

 Revolusjonens røst (arr.)
- Rudolf Nilsen (tekst), Torill Brekke (melodi), Magnar Åm (arr.)
- Grex Vocalis, Carl Høgset, dirigent.
- Kirkelig Kulturverksted, p. 1988 - FXCD 73
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

SAMANFUGA – organ works
- Inneheld dei fire verka
dagen viker og går bort Studie for orgel over ein salmetone frå Luster
unio mystica
I: bak eit menneskes einsemd
II: bak stormane
III: Kristi gjennomlysing
5 paradoks
I: 3 = meir enn 3
II: milliardar = 1
III: stillstand = rørsle
IV: nedanfrå = ovanfrå
V: slutt = start
 
århundra samanfuga
Kåre Nordstoga, orgel. Utgitt på Nordic Sound 2006. NOSCD 1965.

som eit blad på elva
- Njål Vindenes, gitar. Victoria, p. 1993 - VCD 19063
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

 SONaR
- Inneheld dei tre verka
vere meininga for harpe solo, resitasjon og strykesekstett (Tekst: Magnar Åm)
det var mjukt for sopran og harpe (Tekst: Clark Moustakas, omsetting: Magnar Åm)
dette blanke no for harpe solo, resitasjon og kor (SA) (Tekst: Magnar Åm)
Ellen Sejersted Bødtker, harpe og el-harpe; Hildegunn Riise, resitasjon; Berit Norbakken Solset, sopran; Grex Vocalis (Carl Høgset, dirigent); Oslo Kammersolister: Jon Gjesme og Atle Sponberg, violin; Catherine Bullock og Jon Sønstebø, viola; Øystein Sonstad og Anne Brit Sævig Årdal, cello. 2L (Lindberg Lyd) 2008 - 2L51SABD

Studie over ein salmetone frå Luster
- Det Norske Kammerorkester, Terje Tønnesen, leiar. Aurora Contemporary, p. 1988 - NCD-B 4947
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

svevande djupner
-Bjørn Ianke, kontrabass. Pro Musica A/S, p. 1988 - PSC 1039
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket 

sølvtråden (the silver cord)
- Oslo strykekvartett: Geir Inge Lotsberg og Per Kristian Skalstad, violin; Are Sandbakken, bratsj; Øystein
Sonstad, cello. AURORA 2002, ACD 5028


va bene
- Forsvarets distriktsmusikkorps Trøndelag, Bjørn Sagstad, dirigent.
SIMAX p. 2000 - PSC 1163
Lydeksempel på mp3-fil: Minutt midt i verket

vandrande himmel
Åsne Valland Nordli, kvadar, ter Jung sextet: Lars-Erik ter Jung, fiolin, Frode Larsen, fiolin, Nora Taksdal, bratsj, Jon Sønstebø, bratsj, Øyvind Gimse, cello, Emery Cardas, cello.
Hemera, p. 2000 - NOLFH 0039010-130
Lydeksempel på mp3-fil: Minutt midt i verket

 Å, Jesus, du som fyller alt i alle (arr.)
Aage Samuelsen (tekst og melodi), Magnar Åm (arr.)
- SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor), Per Oddvar Hildre (dir.)
- Kirkelig Kulturverksted/Aschehoug, p. 1992 - FXCD
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket

 ømhetens tre
- Oratorium over dikt av Gunvor Hofmo
Utøvarar: Vox Humana (SATB), Dag Jansson, dirigent; Ragnhild Vannebo, resitasjon. Cellokvartett: Audun Sandvik, Aage Kvalbein, Ole Eirik Ree, Erlend Habbestad/Natalia Goldmann.
Utgitt på Nordic Sound i 2012. NOSCD 1975.

 

Magnar Åm. Oppdatert 18.01.2017