Magnar Åm

Magnar Åm, komponist / composer (1952-)

Velkomen til dette barnets musikalske verd

Her finn du liste over verk og utgjevne arrangement til no, liste over CD-utgjevingar fram til no, samt kontaktinformasjon ifall du ynskjer å bestille eit verk skrive særskilt for ditt instrument eller ditt ensemble, kor eller orkester.

Welcome to this child's world of music. Here you will find a list of works and published arrangements so far, a list of published CDs so far and contact information in case you wish to commission a work written specially for your instrument or your ensemble, choir or orchestra.
Kvart menneske er eit tidsvitne. Og denne musikken er lyden av eitt slikt tidsvitne si modning, si stadig utvidande eksistensforståing. Dette vitnet omgjer sine inntrykk av å vere i verda til eit uttrykk som det kjenner at verda, inkludert det sjølv, nett no treng.
Every human being is a time witness. And this music is the sound of one such witness' maturation, its constant widening understanding of existence. This witness transforms its impressions of being in the world to an expression which it feels the world, including itself, right now needs. 

Diskografi med verk/discography of works

Tittel

Lydeksempel
Dagen viker og går bort (Day declines and fades away)

- Kåre Norstoga, orgel. Pro Musica, p 1990 - ACD 4928

- Kåre Norstoga, organ. Pro Musica, p 1990 - ACD 4928

Første minuttet av verket

1st minute of the piece 

Du er elska

- Ungdomskoret Permoník (Karvina, Tsjekkia), Martina Juríková, sopran, Willy Postma, harpe, Lenka Krahulová og Tomás Prazák, horn, Eva Seinerová, dirigent.
Stylton RS 0548 200

Minutt midt i verket

gratia

- Willy Postma, harpe. Kristiansand Kammerorkester, Jan Stigmer, dirigent.
Intim Musik, p 1999 - IMCD 065

- Willy Postma, harp. Kristiansand Chamber Orchestra, Jan Stigmer, conductor. Intim Musik, p 1999 - IMCD 065

 Minutt midt i  verket

Middle minute of the piece  

hovering depths

- Bjørn Ianke, double bass. Pro Musica A/S, p. 1988 - PSC 1039

Første minuttet av verket

1st minute of the piece 

issoleie

- NRK's jentekor, Ingunn Bjorland, dirigent. Fablos, - FABL LP 7


Kimen
Musikk frå operaen Kimen, spelt som instrumentale konsertstykke/Music from the opera The Seed, played as instrumental concert pieces

TERJUNGENSEMBLE, Lars-Erik ter Jung, dirigent/conductor.
FABRA CD-18, Fabra 2020


like a leaf on the river

- Njål Vindenes, guitar. Victoria, p. 1993 - VCD 19063

1st minute of the piece 

March 2001-B ("The Oblique One")

- Stavanger Brass Band, Arvid Anthun, conductor. Doyen, p. 1996 - DOY CD 059

1st minute of the piece 

lyset i bringa di

- MiN-ensemblet. Euridice turn left, p 2000 - EUCD 012
Lydeksempel på mp3-fil: Første minuttet av verket 

 Første minuttet av verket 

Oktett - in nude

- BIT 20, Ingar Bergby, dirigent. Aurora, p. 1995 - ACD 4984

 Første minuttet av verket 

punkt null/ point zero 

- Trondheim Symfoniorkester, Trondheim Kammerkor, Byåsen Pikekor, Hege Monica Eskedal, sopran, Ole Kristian Ruud, dirigent. Norwegian Music Productions, p. 1989 - ACD 4914

- Trondheim Symphony Orchestra, Trondheim Chamber Choir, Byåsen Girls' Choir, Hege Monica Espedal, soprano, Ole Kristian Ruud, conductor. Norwegian Music Productions, p. 1989 - ACD 4914
Sound samples on mp3-files: Middle minute of first movement,
1st min. of m. II, 1st min. of m. III 

Minutt midt i
sats I

Middle minute of first movement

Første min. av s. II

1st min. of m. II

Første min. av s. III

1st min. of m. III

SAMANFUGA – organ works

- Inneheld dei fire verka

dagen viker og går bort Studie for orgel over ein salmetone frå Luster
unio mystica
I: bak eit menneskes einsemd
II: bak stormane
III: Kristi gjennomlysing
5 paradoks
I: 3 = meir enn 3
II: milliardar = 1
III: stillstand = rørsle
IV: nedanfrå = ovanfrå
V: slutt = start
århundra samanfuga
Kåre Nordstoga, orgel. Utgitt på Nordic Sound 2006. NOSCD 1965. 

- containing the four works
dagen viker og går bort Study for organ on ein a Norwegian hymn
unio mystica
I: behind an individual’s loneliness
II: behind the storms
III: Christ shining through
5 paradoxes
I: 3 = more than 3
II: billions = 1
III: standstill = movement
IV: from below = from above
V: end = start
århundra samanfuga
Kåre Nordstoga, orgel. Utgitt på Nordic Sound 2006. NOSCD 1965. 

 

som eit blad på elva

- Njål Vindenes, gitar. Victoria, p. 1993 - VCD 19063

 Første minuttet av verket 

SONaR

- Inneheld dei tre verka

vere meininga for harpe solo, resitasjon og strykesekstett (Tekst: Magnar Åm)
det var mjukt for sopran og harpe (Tekst: Clark Moustakas, omsetting: Magnar Åm)
dette blanke no for harpe solo, resitasjon og kor (SA) (Tekst: Magnar Åm)
Ellen Sejersted Bødtker, harpe og el-harpe; Hildegunn Riise, resitasjon; Berit Norbakken Solset, sopran; Grex Vocalis (Carl Høgset, dirigent); Oslo Kammersolister: Jon Gjesme og Atle Sponberg, violin; Catherine Bullock og Jon Sønstebø, viola; Øystein Sonstad og Anne Brit Sævig Årdal, cello. 2L (Lindberg Lyd) 2008 - 2L51SABD 

- Containing the tree works
be the purpose for harp solo, recitation and string sextet (Text: Magnar Åm)
I awoke this morning for soprano and harp (Text: Clark Moustakas)
this our virgin now for harp solo, recitation and choir (SA) (Text: Magnar Åm)
Ellen Sejersted Bødtker, harp and el-harp; Hildegunn Riise, recitation; Berit Norbakken Solset, soprano; Grex Vocalis (Carl Høgset, conductor); Oslo Kammersolister: Jon Gjesme and Atle Sponberg, violins; Catherine Bullock and Jon Sønstebø, violas; Øystein Sonstad and Anne Brit Sævig Årdal, cellos.
2L (Lindberg Lyd) 2008 - 2L51SABD 

 

Studie over ein salmetone frå Luster
Study on a Norwegian Hymn

- Det Norske Kammerorkester, Terje Tønnesen, leiar. Aurora Contemporary, p. 1988 - NCD-B 4947

- The Norwegian Chamber Orchestra, Terje Tønnesen, leader. Aurora Contemporary, p. 1988 - NCD-B 4947

 Første minuttet av verket 

1st minute of the piece 

the light in your chest

- MiN-ensemblet. Euridice turn left, p 2000 - EUCD 012


1st minute of the piece

svevande djupner

-Bjørn Ianke, kontrabass. Pro Musica A/S, p. 1988 - PSC 1039

 Første minuttet av verket 

sølvtråden (the silver cord)

- Oslo strykekvartett: Geir Inge Lotsberg og Per Kristian Skalstad, violin; Are Sandbakken, bratsj; Øystein
Sonstad, cello. AURORA 2002, ACD 5028 

- The Oslo String Quartet: Geir Inge Lotsberg and Per Kristian Skalstad, violin, Are Sandbakken, viola, Øystein Sonstad, cello. AURORA 2002, ACD 5028

 

va bene

- Forsvarets distriktsmusikkorps Trøndelag, Bjørn Sagstad, dirigent.
SIMAX p. 2000 - PSC 1163

Minutt midt i verket

vandrande himmel
wandering heaven

-Åsne Valland Nordli, kvadar, ter Jung sextet: Lars-Erik ter Jung, fiolin, Frode Larsen, fiolin, Nora Taksdal, bratsj, Jon Sønstebø, bratsj, Øyvind Gimse, cello, Emery Cardas, cello.
Hemera, p. 2000 - NOLFH 0039010-130

- Åsne Valland Nordli, contralto chanter, ter Jung sextet: Lars-Erik ter Jung, violin, Frode Larsen, violin, Nora Taksdal, viola, Jon Sønstebø, viola, Øyvind Gimse, cello, Emery Cardas, cello.
Hemera, p. 2000 - NOLFH 0039010-130

Minuttt midt i verket 

Middle minute of the piece 

Ømhetens tre

- Oratorium over dikt av Gunvor Hofmo
Utøvarar: Vox Humana (SATB), Dag Jansson, dirigent; Ragnhild Vannebo, resitasjon. Cellokvartett: Audun Sandvik, Aage Kvalbein, Ole Eirik Ree, Erlend Habbestad/Natalia Goldmann.
Utgitt på Nordic Sound i 2012. NOSCD 1975. 

- Oratorium on poems by Gunvor Hofmo
Performers: Vox Humana (SATB), Dag Jansson, conductor; Ragnhild Vannebo, recitation. Cello quartet: Audun Sandvik, Aage Kvalbein, Ole Eirik Ree, Erlend Habbestad/Natalia Goldmann.
Nordic Sound i 2012. NOSCD 1975. Diskografi med arrangement/discography of arrangements

Tittel

Lydeksempel
Couldn,t Hear Nobody Pray (arr.)

- Negro spiritual, Magnar Åm (arr.). Notar utgitt på Cantando Musikkforlag, Stavanger
- Sofienbergkoret, Margrethe Ek (dir.), p. 1996 - LYNOR 9602

- Negro spiritual, Magnar Åm (arr.). Printed by Cantando Musikkforlag, Stavanger, Norway
- Sofienbergkoret, Margrethe Ek (cond.), p. 1996 - LYNOR 9602

Første minuttet av verket

1st minute of the piece 

Eg veit i himmerik ei borg (arr.)

- Bernt Støylen (omsetjing frå tysk), norsk folketone frå Heddal, Magnar Åm (arr.)
- SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor), Per Oddvar Hildre (dir.)
- Kirkelig Kulturverksted/Aschehoug, p. 1992 - FXCD

- Bernt Støylen (translation from German), Norwegian trad. from Heddal, Magnar Åm (arr.)
- SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor), Per Oddvar Hildre (cond.)
- Kirkelig Kulturverksted/Aschehoug, p. 1992 - FXCD

Første minuttet av verket

1st minute of the piece 

Han tek ikkje glansen av livet (arr.)

- Trygve Bjerkreim (tekst), Egil Haugen (melodi), Magnar Åm (arr.)
- SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor), Per Oddvar Hildre (dir.)
- Kirkelig Kulturverksted/Aschehoug, p. 1992 - FXCD

- Trygve Bjerkreim (text), Egil Haugen (melody), Magnar Åm (arr.)
- SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor), Per Oddvar Hildre (cond.)
- Kirkelig Kulturverksted/Aschehoug, p. 1992 - FXCD

Første minuttet av verket

1st minute of the piece 

Revolusjonens røst (arr.)

- Rudolf Nilsen (tekst), Torill Brekke (melodi), Magnar Åm (arr.)
- Grex Vocalis, Carl Høgset, dirigent.
- Kirkelig Kulturverksted, p. 1988 - FXCD 73

 Første minuttet av verket 

Å, Jesus, du som fyller alt i alle (arr.)

Aage Samuelsen (tekst og melodi), Magnar Åm (arr.)
- SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor), Per Oddvar Hildre (dir.)
- Kirkelig Kulturverksted/Aschehoug, p. 1992 - FXCD

Aage Samuelsen (text and melody), Magnar Åm (arr.)
- SKRUK (Sunnmøre Kristelege Ungdomskor), Per Oddvar Hildre (cond.)
- Kirkelig Kulturverksted/Aschehoug, p. 1992 - FXCD 

Første minuttet av verket

1st minute of the piece