Magnar Åm

Magnar Åm: Verkliste

 Solo

 Accordeon:

ved bredden av det evige sekund (1995) 10'

ein pust (2016) 10'

til elden (2015) 6'

i oss (2015) 10' 


Cello:

gjenklang av det som skal kome (2007) 10'40”


Gitar:

som eit blad på elva (1983) 10'


Harpe:

gjætarsong (kinesisk folketone, arr.) (1997) 5'
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

kjærleikssong over enga (kinesisk folketone, arr.) (1997) 5'
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

dette blanke no (2004)
-for harpe solo ( harpe og el-harpe) 

 

Kontrabass:

svevande djupner (1986) 10'

 

Orgel:

Dagen viker og går bort
-Studie for orgel over ein salmetone frå Luster (1976) 10'
- Norsk Musikkforlag

orgelmesse (2008) 19'26"

Soli Deo Gloria (2020) 45'

unio mystica (1998) 28'
-bak eit menneskes einsemd 10'25"
-bak stormane 8'
-Kristi gjennomlysing 9'10"

5 paradoks (1999) 13'20"
- 3 = meir enn 3 4'
- milliardar = 1 1'50"
- stillstand = rørsle 2'
- nedanfrå = ovanfrå 2'30"
- slutt = start 3'
århundra samanfuga (2002) 15' 

 

Piano:

enno (1985) 6'30"
- Ev. lesen tekst: Liv Holtskog
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

farvel, grenser (1980) 4'30"

lydar i løynd - 7 små dikt for piano (1970) 7'30" 

 

Song:

fuglane (e-c3) (1971) 6'
-Tekst: Tor Jonsson 

 

Trombone:

verdsmedvitet (2011) 4'30

 

Violin:

sårt hardt, sårt mjukt (2000) 15'

 

Duo

Accordeon:

ved bredden av det evige sekund (1995) 10'

Barokkfiolin og hammarklaver:

lett leikande (1994) 10'


Fiolin og cello:

pas de deux (1984) 6'


Fløyte og harpe:

enno (1985) 6'30" 
- Ev. lesen tekst: Liv Holtskog 
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

Kontrabass og lydband:

air…
- av ande er du komen, til ande skal du bli - (1987) 9'40"

Song (sopran og baryton):

fuglane (A-d3) (1971) 6'
-Tekst: Tor Jonsson

Song (sopran) og harpe:

det var mjukt (2007) 4'09”
- Tekst: Clark Moustakas, omsetting: Magnar Åm
Cantando Musikkforlag

Song og piano:

foldast ut (1994) 8'
- Tekst: Magnar Åm
fykande frø (1972) 4'
-Tekst: Olav Åm
- Norsk Musikkforlag
vesle Magni (1971) 4'
-Tekst: Sven Moren
- Norsk Musikkforlag
Syngande dansarar (ho og han):
ope spørsmål (1986) 8'10"

Trompet og horn + fjellekko og ev. opplesar:

glimtar av ein famn (1994) 15'
- Tekst: Magnar Åm


Kvedar( sopran) og orgel:

overgjevingsliturgi (2002) 25'
-Tekst: Magnar Åm

Fagott og piano:

einsam/ omfamna ( 2003) 28'
-for solo fagott og orkester , versjon for fagott og piano


Fiolin og gitar:

hugse: kva me kom frå at me når som helst kan bryte opp igjen og vere det (2005) 16' 

Trio 

Accordeon:

ved bredden av det evige sekund (1995) 10'

Fiolin, cello og piano:

Fritonale samtalar (1986) 25'
- om å vere ulike
- og endå fødde av same uhandgripelege stoff
- : kjærleik
or glasbrot og skotstein (1997) 19'30"
mellom speglar (1995) 15'
- ellen
- sølve
- vebjørn

Fiolin, horn og piano + opplesar:

forvarsel (1983/89) 6'30"
- Tekst: Liv Holtskog
konkylie (1984) 10'30"
- Tekst: Liv Holtskog

Fløyte, gitar og cello:

Sonate (1976) 14'

Fløyte, klarinett og horn / klarinett, kornett og euphonium:

Intermezzo (1976) 4'

Fløyte, hardingfele og cello (eller horn eller bassklarinett):

ditt avtrykk i tida (2010) 10'


Hardingfele, cello og piano:


men midt i kvervelen (1998) 10'

Harpe, gitar og cembalo:

Dans (1977) 17'

Sopran, klarinett og bassklarinett:

menneskebarn (2007) 14'
- Tekst: Magnar Åm

Sopran, kontratenor og piano:

Morgen! (2017) 5'
- Tekst: John Henry Mackay 

Kvartett

Accordeon:

ved bredden av det evige sekund (1995) 10'

Fløyte, horn, violin, cello og piano + ev. amatørstrykeorkester:

lyset i bringa di (1994) 11'10"

Klarinett, violin, cello og piano:

såre enkelt (2012) 18' 


Strykekvartett:

Fire norske tonar (1975) 7'
To satsar for strykekvartett (1970)
sølvtråden (1995) 21'30" 

her, i oppstoda (2001) 26'40" eller til dømes fleire timar
- med resitasjon av bibeltekstar
strykekvartett 3 (2009) 24'50"
er også me borne (2011) 9'48" 

Trompetar:

ei lita påminning berre (1984) 4' 

summen (1990) 4' 

Kvintett/Sekstett

Bratsj, 2 celli, slagverk og piano:

syng, smerte (1979) 9'

2 trompetar, 2 tromboner og euphonium/tuba:

Koralstudie over salmen "Jeg ser Dig, O Guds lam"
Kvinneleg kvedar(S), fløyter (grande, piccolo, seljefløyte), fiolin, 20-strengs krokharpe (spelt av fiolinisten), cello, flygel (preparert og perkusjon (spelt vekselvis av alle): 

dan talande harpo (2001) 34'
Tekst etter Andres Lavik, Vaksdal 


Båtmotor og båtfløyte, accordeon, piano, trompet, 2 perkusjonistar:

berast fram (2016) 5’ 

Song (sopran), fløyte, klarinett, gitar, fiolin og kontrabass:

sandkorn søker musling (1987) 5'36"

Song, gitar, 2 fiolinar, bratsj og cello:

Alf Hambe-viser (1983) 


Septett/Oktett

Song (alt), 2 fiolinar, 2 bratsjar og 2 celli:

vandrande himmel (1998) 14'
- Tekst: Magnar Åm

Song (sopran), fløyte, klarinett, fiolin, cello, slagverk og piano:

fjøra som vart til tusen tonar (1987) 10'

fritt fram (1987) 10' 

Klarinett, fagott, horn, 2 fiolinar, bratsj, cello og kontrabass:

Oktett - in nude (1977) 10'

Sopran, nyckelharpe, hardingfele, viola da gamba,3 fiolinar og perkusjon:

eit skaparens spor (2008) 10'

Større kammerensemble

2 oboar, 2 klarinettar, 2 fagottar, 2 horn og kontrabass:
den første venleiken (2012) 21’22’’
I – som foreinar mi djupaste uro
II – med min sælaste dans
III – og lyfter meg inn i ei tidlaus forståing

4 folkemusikarar (song, song, song/fele, fele) og strykesekstett (222):
heimanfrå (2013) 24' 

 Orkester

det er 'kje snøen som fell, det er me som stig (2006) 16'
(tildelt pris for beste samtidsverk 2006 under young.euro.classics-festivalen i Berlin. Sjå www.yecl.de)


kom til ro, mitt hjarte (1995) 23'50"

lyfter me som ein (1988) 7'
min klode, mi sjel (ein symfoni) (1982) 26'30"
- alt skrik
- general Eg
- men eitt har enno ikkje fått namn (+ sopransolo)
- Tekst: Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag

og let båten gli stille ut (1989) 9'30"
(+ innleiande resitasjon)
- Tekst: Magnar Åm

spegle det (1988) 10'
studie over ein salmetone frå Luster (1977) 10'
- Strykeorkester
- Norsk Musikkforlag
tidlaus energi (1991) 7'30"
tvers gjennom alt dette (1985) 20'30"
undringa og underet (1996) 19'
(+ lydband) 

Solist og orkester

Solo accordeon og orkester

krepsens omvending (2010) 25'
ein pust til elden i oss (2016) 25' 

Solo alt og strykesekstett (222)/strykeorkester

vandrande himmel (1998) 14'
- Tekst: Magnar Åm
Cantando Musikkforlag 


Solo bratsj og strykekvartett/strykeorkester

inngang, nærvær, utgang (2013) 27’
I – den glade forventninga til tida,
II – gleda ved stundom å meistre den,
III – meir og meir skjøne den, og så, kanskje litt heilare, å ta farvel med den igjen 

Solo fagott og orkester

einsam/ omfamna (2003) 28' 

Solo hardingfele og orkester (strykeorkester)

motstraum (2007) 13'

Solo hardingfele og orkester (strykeorkester)

motstraum (2007) 13'

Solo harpe og orkester (strykeorkester)

gratia (1994) 10'

Solo harpe (med el-harpe), kor (SA) og opplesar

dette blanke no (2004) 21’ 
- Tekst: Magnar Åm 
Cantando Musikkforlag 

 Solo harpe (med el-harpe), strykesekstett (222) og opplesar (valfritt)

vere meininga (1999/2005) 31’43”
- Tekst: Magnar Åm
Cantando Musikkforlag

 Solo Konghou (kinesisk harpe), strykesekstett (222) og opplesar (valfritt)

vere meininga (1999) 31'43"
- Tekst: Magnar Åm
Cantando Musikkforlag

 Solo kontrabass og orkester

på glytt (1981) 17' 

Solo ungdomssopran og orkester

min klode, mi sjel (ein symfoni) (1982) 26'30"
(sopran solo i 3. sats)
- Tekst: Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag


Solo violin og orkester

stalagmittid (2004) 25'

Solo horn og blåseorkester

grader av nærleik (2010) 31’24" Kor og orkester

bøn (1972) 8'
- (SATB + Sopran-solo)
- Tekst: Magnar Åm

God’s I’s/Guds augnesteinar (opera/oratorium/ballett) (2007) 74'
- 2 S-soli, 2 A-soli, T-solo, 2 Bar-soli, B-solo, kor SATB, kor SA, obo (eng. horn), klar (bass-kl), fag (k-fag), perc, strykarar (min. 33222)
- Tekst: Neale Donald Walsch og Magnar Åm

love/fear (2019) 40'
- 4 songsolistar, kor SATB, orkester og eit kulturhus.
- Tekst: Magnar Åm og Olav H. Hauge 

og livet (eit oratorium) (1990) 60'
- (SATB + SA + Tenor-solo)
- Tekst: Bibelen og Carl Fr. Engelstad

punkt null (versjon A) (1978/83) 26'30"
- (SATB + SA + Sopran-solo)
- Tekst: Magnar Åm

transparens og menneskeverd (2014) frå 20’ til ein dag, eller ei levetid…
- (SATB + Sopran-solo)
- Tilrettelagt for musikalsk utnytting av eit heilt rådhus eller kulturhus 

Kor og kammerensemble

Burfugls draum (1982) 20'
- (SATB, vln, 2 perc, pf, ev. slides)
- Tekst: Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag

du er elska (1997) 15'
- (SA, Sopran-solo, hp, 2 hn)
- Tekst: Magnar Åm
- pizzicato Verlag Helvetia

eit nyfødd barn (1988) 15'
- (SATB, fl, perc, mar, hp)
- Tekst: Liv Holtskog
- pizzicato edizioni musicali, Via M. Ortigara, 10, 33100 Udine, Italia

eolisk (1996) 4'35"
- (SATB, Alt-solo, el-git, perc, pf, el-bs)
- Tekst: Magnar Åm

Er det slik mellom menneska òg? (1992) 10'
- (SATB, Alt-solo, fl, synth, pf, perc)
- Tekst: Magnar Åm

God’s I’s/Guds augnesteinar (opera/oratorium/ballett) (2007) 74'
- 2 S-soli, 2 A-soli, T-solo, 2 Bar-soli, B-solo, kor SATB, kor SA, obo (eng. horn), klar (bass-kl), fag (k-fag), perc, strykarar (min. 33222)
- Tekst: Neale Donald Walsch og Magnar Åm

Koralstudie over salmen "Hvor er det godt å lande" (1978) 2'10"
- (SATB, 2 cnt, hn(a), hn(t), org, forsamling)
- Tekst: Hans A. Brorson 

Koralstudie over salmen "Jesus, det eneste" (1978) 3'20"
- (SATB, Sopran-solo, 2 tpt, 2 tbn, org, forsaml.)
- Tekst: Ole T Moe. Melodi: Clara W. Sørlie

og livet (eit oratorium) (1990) 60'
- (SATB, SA, Tenor-solo, Sopran-solo, 2 opplesar, altsax, 3 tpt, 3 perc, 2 vln, 2 vla, vcl, cb, org, glock)
- Tekst: Bibelen og Carl Fr. Engelstad

punkt null (versjon B) (1978/83) 26'30"
- (SATB, SA, Sopran-solo, org, ork)
- Tekst: Magnar Åm

utenkjelege Far (1982) 8'
- (SA, Sopran-solo, cl, timp, cb, org)
- Tekst: Bibelen og Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag

veinje (1981) 10'
- (SATB, SA, TB, 3cl, cl(b), vcl)
- Tekst: Ivar Orvedal

vil denne augneblinken nokon gong sleppe taket? (2013) 18’
Inspirert av animasjonsfilmen PicaDon av Renzo og Sayoko Kinoshita om atombomba over Hiroshima 6. august 1945.
- (SATB, baryton-solo, alt-solo, lesar, 3 dansarar, harpe, 2 accordion, oud, theremin, mongolsk 2-strengs cello og strupesong, samt opptak av japansk pachinko-spelehall og av amerikansk froskesong.
- Tekst: Jan Erik Vold.
- Koreografi: Einy Åm Sparks.

ømhetens tre (eit oratorium) (1999) 95'
- (SATB, SATB-soli, 4 celli, resitatør, ev. 2 dansarar)
- Tekst: Utvalde dikt av Gunvor Hofmo og utdrag frå den latinske messa
- Verket er samansett av 39 deler, som godt kan framførast åleine eller i mindre heilskapar
- Cantando Musikkforlag 

Kor og orgel eller piano eller cello eller harpe

dette blanke no (2004)
- SA og harpe solo (harpe og el-harpe)
- Tekst: Magnar Åm
- Cantando Musikkforlag 

effata (1991) 11'
- (TB, Sopran-solo, org)
- Tekst: Bibelen og Magnar Åm

med lys er skipet lasta (2000)
- (SA eller solo S, piano)
- Tekst: Jan Ove Ulstein
- Cantando Musikkforlag As P.O. Box 8019, N- 4068 Stavanger 

nur ein Lächeln lang (2016) 20’
- (SATB og cello)
- Tekst: Rainer Maria Rilke

punkt null (versjon C) (1982) 26'30"
- (SATB, SA, Sopran-solo, org)
- Tekst: Magnar Åm

til me veks ut av oss (1983) 13'30"
- (SATB, SA, Sopran-solo, org)
- Tekst: Liv Holtskog 

Kor a cappella

SA:
Det sit ein liten einsam fugl (1988) 3'
- Tekst: Sven Moren
- Norsk Musikkforlag

issoleie (1983) 2'

To plantar for ljose røyster (1975) 4'
• Revebjølle
- Tekst: Johannes Lid
- Reimers Förlag
• Hestehov
- Tekst: Johannes Lid
- Musikkhuset Forlag

reminisens (1989) 6'40"
- Tekst: Magnar Åm 

TB:
Gjev meg jorda (arr.) (1975)
- Tekst: Halvor J. Sandsdalen. Melodi: Ivar Medaas
- Norsk Musikkforlag 

SATB: 
Ave Maria (1997) (+ sopran solo) 6' 

bru til bortanfor – kortversjon for 1 kor (2015) 4' 
- Walisisk tekst: Mererid Hopwood, norsk nydikting: Magnar Åm 

bru til bortanfor – fullversjon for 3 kor (2015) 8'
- Walisisk tekst: Mererid Hopwood

eit under og ei tåre (1987) 5'
- Tekst: Arnold Eidslott

gateidyll (1998) 15'
- Tekst: Magnar Åm

Ka (på Kafuglens venger) (1996) 36'
- 7 motettar over dikt av Liv Holtskog
• i fritt rom
• berging
• seismiske klangar
• dei raude tranene
• frå eit indre bilde
• voggande kvinner
• til bror min

stille rubin (1992) (+ kvedar) 9'
- Tekst: Magnar Åm

smaken av vatnet (2018) 28'
- Tekst: Marit Kaldhol

å sjå gjennom (2010) 20'
- Tekst: Magnar Åm 


Korps, brass/Korps, janitsjar

kjenner deg på gangen (1988) 5'30"

Marsj nr. 2001-B ("Den Skakke") (1985) 3'16"
Hafabra Music, Louis Martinus, Village/Dorp 84, 3790 Fourons/Voeren, Belgia

sjå lys der lys trengst (2018) 10'

song for messingblåsarar og slagverk (1975?) 10'

visst går det rundt for ein einebærbusk (1994) 10'
- Ev. innleiiande tekst: Magnar Åm 

du bak du (2004) 16'

grader av nærleik (2010) 31’24"
Konsert for horn og blåsarar

kjenner deg på gangen (1988) 5'30"

Marsj nr. 2001-B ("Den Skakke") (1985) 3'16" 
Hafabra Music, Louis Martinus, Village/Dorp 84, 3790 Fourons/Voeren, Belgia 

nakne tonar (1993) 8'
(+ resitasjon)
- Tekst: Magnar Åm

Rist laus! - litt jazz for janitsjar (1982) 10'

va bene (2000) 2'44"
Warner/Chappell Music Norway, Postboks 4523 Nydalen, 0404 Oslo 

Multimedia/Elektroakustisk

Burfugls draum (1982) 20'
- (SATB, vln, 2 perc, pf, slides)
- Tekst: Magnar Åm
- Norsk Musikkforlag 

inngang (1998) 11'
kaskader (1998) 5'10"
katedral (1998) 9'
på ny (1984) 10'
slik vatnet syng (1989) 17'
water music (1984) 18'
ikkjetid, ikkjetyngd (2009) 46' 

Musikkdramatikk

Agamemnon (1981) 14'30"
- (SA, Sopran-solo, 2 cl)
- Tekst: Margarita Mohn

Du, bli her (1979) 20'/8'
- (vla, vcl)
- Tekst: Cecilie Løveid

God’s I’s/Guds augnesteinar (opera/oratorium/ballett) (2007) 74'
- 2 S-soli, 2 A-soli, T-solo, 2 Bar-soli, B-solo, kor SATB, kor SA, obo (eng. horn), klar (bass-kl), fag (k-fag), perc, strykarar (min. 33222)
- Tekst: Neale Donald Walsch og Magnar Åm

Is-slottet (opera) (2014) 74'
- 2 Mezzosopranar, Sopran/Alt, Baryton, klarinett/bassklarinett, accordion, perkusjon, violin/bratsj, cello.
- Libretto: Jesper Bræstrup Karlsen (etter romanen Isslottet av Tarjei Vesaas) 

Kimen (opera) (2018) 74'
- Songsolistar, kor SATB og strykeorkester.
- Libretto: Oda Radoor (etter romanen Kimen av Tarjei Vesaas)

og livet (eit oratorium) (1990) 60'
- (SATB, SA, Tenor-solo, Sopran-solo, 2 opplesar, altsax, 3 tpt, 3 perc, 2 vln, 2 vla, vcl, cb, org, glock)
- Tekst: Bibelen og Carl Fr. Engelstad

på en stol (1989) 30'
- (cl, tpt, perc, pf, mime, forsamling)
- Tekst: Torun Lian

trollsenga (1980) 30'
- (Forteljar, altsax, fl, perc(b))
- Tekst: Islandsk eventyr  

Installasjonar

du er ropt på (2013) - lydsti

her, i oppstoda (svevande) (2005) - opplevingsrom for ein person i gongen
- Video: Torill Haugen (film), Einy Åm (dans).

her, i oppstoda (flytande) (2005) – undervassmusikk for eit flytande publikum 

Tonebad (1989) - opplevingsrom for ein person i gongen
- Visuell installasjon: Astri Eidseth Rygh. Tekst: Liv Holtskog. Madrass: Jan Nystad.

voyage (1993) - opplevingsrom for ein person i gongen
- Visuell installasjon: Astri Eidseth Rygh

ikkjetid, ikkjetyngd (2009) 46' – undervassmusikk for eit flytande publikum 

Ta kontakt her!

Kontakt